Home

Adriana Hoogenboom e.v. van Dijk

Adriana Hoogenboom (1931 – 2009) was gehuwd met Arie van Dijk (1930-2020), het echtpaar had geen kinderen.

De Adriana Hoogenboom Stichting is opgericht op 7 september 2011.

Volgens art.2 der statuten heeft de stichting ten doel :

  1. Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur op de Noord Veluwe en Zwolle.  Daarbij dient de voorkeur gegeven te worden aan projecten op het gebied van cultuur, monumentenzorg, cultuurhistorie, klassieke muziek en beeldende kunst.
  2. Het publiek te laten kennis nemen van de hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, zulks in de meest uitgebreide zin, met name die kunstuitingen die in het werkgebied niet voldoende aan bod komen.

Het beleidsplan van de stichting is erop gericht het jaarlijks behaalde beleggingsresultaat te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Het fiscaalnummer is 8509.06.611

Per 7 september 2011 heeft de Belastingdienst de stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor onbepaalde tijd aangemerkt.

De stichting was statutair gevestigd te Wapenveld.

Het bestuur bestaat uit:

  • Vacature – Voorzitter
  • Mevr. Mr. E. van Dijk – Secretaris en Voorzitter a.i.
  • Dhr. J.H.M. ten Have – Penningmeester
  • Dhr. Prof. Dr. J.C.C. Borleffs
  • Dhr. C.W.P.  Wittekoek – PR zaken

Volgens art 8 lid 2 der statuten genieten bestuursleden geen beloning. Werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.