Financieël 2020

Adriana Hoogenboom Stichting
Financieel 2020
B en L van A3Hactueelactueel
1 januari 20201 januari 2019
Baten en Lasten overzicht31 december 202031 december 2019
 
Baten
Beleggen
Rente, dividend en restitutie belastingen6.674,3112.198,02
Beleggingsresultaat effecten (Rabo)-23.586,3347.789,30
Schenkingen0,000,00
  
Totale baten-16.912,0259.987,32
Lasten
Bestuurskosten1.313,243.121,47
Betaald provisie en bankkosten616,21627,79
Overige kosten4.354,202.098,56
Besteding aan doelstellingen6.905,0014.425,00 
Voorziening portefeuille0,000,00
  
Totale lasten13.188,6520.272,82 
Resultaat-30.100,6739.714,50
(verlies)(winst)