Goed om te weten

De statuten van de Adriana Hoogenboomstichting vermelden als doelstelling o.a.:

“Het financieel ondersteunen van projecten ophet gebied van cultuur in de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Zwolle. Daarbij dient de voorkeur gegeven te worden aan projecten op het gebied van monumentenzorg, klassieke muziek en beeldende kunst”.

“Het publiek te laten kennis nemen van hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, zulks in de meest uitgebreide zin, met name die kunstuitingen die in Wapenveld en omstreken nog niet voldoende aan bod komen”.

Galerie A3H was een activiteit van de Adriana Hoogenboomstichting en bood expositieruimte voor beeldende kunst. Jaarlijks vond er in juli een expositie plaats waarbij talentvolle kunstenaars een podium geboden werd om hun werk ten toon te stellen. Via publiciteit in brede zin werd het publiek uitgenodigd om kennis te nemen van beeldende kunstvormen. De deelnemende kunstenaars kwamen uit de regio en leverden heel verrassende werken.

Na het overlijden van de heer Arie van Dijk in 2020 is deze expositieruimte niet langer beschikbaar.