Goed om te weten

De statuten van de Adriana Hoogenboomstichting vermelden als doelstelling o.a.:

“Het financieel ondersteunen van projecten ophet gebied van cultuur in de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Zwolle. Daarbij dient de voorkeur gegeven te worden aan projecten op het gebied van monumentenzorg, klassieke muziek en beeldende kunst”.

“Het publiek te laten kennis nemen van hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, zulks in de meest uitgebreide zin, met name die kunstuitingen die in Wapenveld en omstreken nog niet voldoende aan bod komen”.

Galerie A3H is een activiteit van de Adriana Hoogenboomstichting en biedt expositieruimte voor beeldende kunst. Jaarlijks vindt er in juli een expositie plaats waarbij talentvolle kunstenaars een podium geboden wordt om hun werk ten toon te stellen. Via publiciteit in brede zin wordt het publiek uitgenodigd om kennis te nemen van beeldende kunstvormen.

De deelnemende kunstenaars komen uit de regio en leveren heel verrassende werken. Kortom een bezoek aan de ZomerExpo is zeer de moeite waard. De meeste werken zijn ook te koop.

Openingstijden expositie
7 tot en met 28 juli 2019
Alleen op zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur of na telefonisch contact: 038-4478843